Értékeink

ÉLETSZERŰSÉG

A KPI-ok mögött az emberi teljesítményt, az értékesítési adatoknál az emberi vágyakat, a szervezeti hatékonyságban a másikkal való együttműködését látjuk.

HOZZÁÁLLÁS

Segíteni akarunk, nem pusztán a szerződésben vállaltaknak megfelelni.

MEGOLDÁSKERESÉS

Feltérképezzük a problémákat, de itt nem állunk meg; megoldásokat kínálunk.
Diagnózis és terápia: egymás nélkül mit sem érnek.

 MEGALAPOZOTTSÁG

Nemzetközi standardok és tudományos módszerek alkalmazásával dolgozunk (mélyinterjú, survey, workshop, szociometria, benchmark, fókuszcsoport, környezettanulmány, stb.)

EGYEDISÉG

A személyre szabottság nálunk nem csak szlogen. Nem emelünk le a polcról dobozos megoldásokat. Olyan munkát végzünk, ahol erre nincs is igazán mód.

FIGYELEM

Ha nagy megbízást kapunk, mást nem vállalunk el. Nem lenne korrekt.

ÉRTÉKALAPÚSÁG

A kommunikáció szerintünk nem a valóság ferdítése, hanem annak alakítása. Megtévesztés helyett meggyőzni: szakmai kihívás.

STRATÉGIA

Nem a technikai kérdésekre koncentrálunk. Koncepcionális vizsgálatokat folytatunk.